Algemene voorwaarden

Dank u voor het gebruik van het Batixi-platform.

Lees alstublieft de volgende algemene voorwaarden aandachtig door.

Deze algemene voorwaarden (samen met de bijbehorende documenten) (hierna de 'Algemene voorwaarden' genoemd) regelen het gebruik van het Batixi-platform en vormen de volledige overeenkomst tussen APPCORPORATION en de Gebruiker.

Door gebruik te maken van het platform accepteert de Gebruiker deze Algemene voorwaarden. Als de Gebruiker het niet eens is met een bepaling in deze Algemene voorwaarden, wordt hem gevraagd het platform niet te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van APPCORPORATION, zijn de algemene of specifieke voorwaarden van de Gebruiker nooit van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. APPCORPORATION streeft ernaar de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, maar de Gebruiker is verplicht om regelmatig kennis te nemen van de geldende voorwaarden. De voorwaarden die van kracht zijn bij elk gebruik van het platform door de Gebruiker zijn automatisch van toepassing.

ARTIKEL 1. - DEFINITIES

Het Plateforme of Batixi: De downloadbare applicatie voor mobiele telefoons en tablets Batixi, geëxploiteerd door APPCORPORATION, die particulieren en professionals in de bouw- en renovatiesector met elkaar verbindt, evenals de website(s) www.batixi.com, de tools en andere apparatuur die hiervoor worden gebruikt.

APPCORPORATION: De BVBA APPCORPORATION, zoals geïdentificeerd in artikel 2, inclusief haar dochterondernemingen en merken.

Gebruiker(s): Iedere persoon die de Plateforme gebruikt, inclusief particulieren en professionals.

Particulier(en): Iedere natuurlijke persoon die juridisch bekwaam is en ouder is dan 18 jaar, die zich registreert op de Plateforme.

Professional(s): Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, onderworpen aan de btw, actief in de bouw- of renovatiesector, die zich registreert op de Plateforme.

Service: Diensten aangeboden door APPCORPORATION aan de Gebruiker.

Advertentie: Publicatie door de Gebruiker van een verzoek of een aanbod voor Werkzaamheden op de Plateforme.

Offerte: Document uitgegeven door de Gebruiker met een gespecificeerd voorstel voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

Contract: Overeenkomst gesloten tussen Gebruikers met betrekking tot een Advertentie en gefaciliteerd door de Plateforme.

Werkzaamheden: Bouw- of renovatiewerkzaamheden uitgevoerd door de Professional in het kader van het Contract.

Gebruikersprofiel: Persoonlijke ruimte van de Gebruiker op de Plateforme, bestaande uit onder andere een instant messaging-functie.

ARTIKEL 2. - IDENTITEIT VAN APPCORPORATION

APPCORPORATION BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen aan Chaussée de Buda 100 in Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0763.464.036, geregistreerd voor BTW onder het nummer BE0763464036.

E-mail: contact@batixi.com

ARTIKEL 3. - TOEPASSINGSGEBIED

De Algemene Voorwaarden regelen de Service. APPCORPORATION is niet verantwoordelijk voor de Aankondiging, de Offerte, het Contract of de uitvoering van het Werk.

Door het ondertekenen van het Contract erkennen de Particulier en de Professional dat zij een directe contractuele relatie aangaan waarbij APPCORPORATION geen partij is. De algemene voorwaarden van de Professional kunnen van toepassing zijn op het Contract, indien van toepassing.

Wanneer de Service het promoten van producten en diensten van derden omvat, is APPCORPORATION niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten en diensten, die uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de derde partij partnerorganisaties.

De Service is beschikbaar in alle landen van de Europese Unie waar de Platform toegankelijk is. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin APPCORPORATION de platform niet kan exploiteren in bepaalde landen, in welk geval zij zich zal inspannen om de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 4. - BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

De Service bestaat uit het verbinden van een Particulier en een Professional in de bouw- en renovatiesector.

De website van het Platform is toegankelijk voor alle Gebruikers.

Om het platform te gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren op het Platform. Hij maakt vervolgens een Gebruikersprofiel aan.

Vervolgens kan hij een of meerdere Advertentie(s) maken of zoeken op basis van specifieke criteria voor de Werkzaamheden die hij wil uitvoeren of aanbieden, en die op het Platform worden gepubliceerd. Wanneer de belangen van de Particulier en de Professional samenkomen bij een Advertentie, stuurt de Professional een Offerte naar de Particulier via de beschikbare chatfunctie op het Gebruikersprofiel. De Particulier en de Professional kunnen vervolgens met elkaar communiceren via de chatfunctie. Wanneer de Particulier van mening is dat de Offerte overeenkomt met zijn project en budget, organiseren de Particulier en de Professional een fysieke ontmoeting. Zodra de Particulier en de Professional akkoord gaan met de Offerte, sluiten ze een Contract. Gebruikers kunnen de Professional ook een evaluatie geven, bestaande uit een beoordeling en een score van 1 tot 5 sterren.

Gebruikersgegevens kunnen worden doorgegeven aan professionals om mogelijkheden voor gepersonaliseerde communicatie te vergemakkelijken. We verbinden ons ertoe uw gegevens alleen te delen met professionals die voldoen aan de strengste normen voor vertrouwelijkheid en veiligheid. Houd er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen of controleren hoe deze professionals uw gegevens later zullen gebruiken. Deze professionals kunnen deze informatie gebruiken met legitieme bedoelingen om contact met u op te nemen via e-mail of telefoon, om verdere informatie over uw project te vragen of relevante informatie te verstrekken over hun producten of diensten.

De Service kan ook worden gebruikt om een Professional te helpen bij het zoeken naar een andere Professional voor onderaanneming.

Indien van toepassing, profiteert de Gebruiker ook van aanbiedingen van producten en diensten die worden aangeboden door externe partnerorganisaties. Zo kan hij bouw- en renovatiematerialen bekijken die te koop zijn en direct op het Platform werksimulaties uitvoeren.

Kortom, de Service houdt het volgende in:

Het ter beschikking stellen van een website aan de Gebruiker.
Het publiceren van een door de Gebruiker gepersonaliseerde Advertentie op het Platform.
Het verbinden van een Particulier met een Professional of het verbinden van een Professional met een andere Professional.
Het vergemakkelijken van het sluiten van een Contract met betrekking tot Werkzaamheden tussen de Particulier en de Professional.
Het vergemakkelijken van het sluiten van een Contract met betrekking tot onderaanneming van Werkzaamheden tussen een Professional en een andere Professional.
Het promoten van producten en diensten van derden op het gebied van de verkoop van bouwmaterialen en werkleningen.

De Gebruiker erkent dat:

APPCORPORATION en het Platform zijn geen bouwbedrijven of dienstverleners in de bouwsector.
APPCORPORATION handelt niet als agent van de Professional(s).
Het plaatsen van een Advertentie op het Platform, de Offerte en het Contract vormen geen verbintenis of garantie voor de uitvoering van Werkzaamheden door APPCORPORATION.

ARTIKEL 5. - IDENTIFICATIE EN CREËREN VAN EEN GEBRUIKERSPROFIEL

De Gebruiker registreert zich op het Platform met zijn naam, voornaam, e-mailadres en een wachtwoord, of identificeert zich met behulp van inlogtools aangeboden door derden (Facebook of Google).

De Professional voert zijn BTW-nummer in en selecteert het vakgebied dat bij hem past.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken.

Het Platform stuurt een e-mail naar de Gebruiker om zijn registratie te bevestigen. Slechts één account kan worden gebruikt per Gebruiker.

De Gebruiker ontvangt een Gebruikersprofiel waarmee hij toegang krijgt tot het Platform met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens kunnen worden gewijzigd in het Gebruikersprofiel.

De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden van het Platform volgens de procedure beschreven in het Gebruikersprofiel.

De Gebruiker erkent dat de identificatiegegevens essentieel zijn voor APPCORPORATION om met hem te kunnen communiceren en de Service uit te voeren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de identificatiegegevens geverifieerd, volledig, up-to-date en correct zijn. Indien de ingevoerde gegevens niet meer correct of up-to-date zijn, zal de Gebruiker APPCORPORATION onmiddellijk op de hoogte stellen om deze te corrigeren.

De Gebruiker erkent dat geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde verificatieprocessen kunnen worden gebruikt om de verstrekte identificatiegegevens te controleren, en doet afstand van enige schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik. De Professional wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat zijn BTW-nummer zal worden geverifieerd met behulp van de tool aangeboden door de Europese Commissie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl.

ARTIKEL 6. - ADVERTENTIE EN INHOUD

Nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd op het Platform, kan hij inhoud op het Platform plaatsen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud.

De Gebruiker kan één of meerdere Advertenties plaatsen op basis van specifieke criteria, waaronder:

- Type Professional gezocht voor Werkzaamheden.
- Oppervlakte van de bouw- of renovatiewerkzaamheden.
- Locatie van de werkplaats.
- Uiterste datum waarop de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
- Vereiste (of niet vereiste) materialen voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en wettigheid van de inhoud en de Advertentie. Hij verbindt zich ertoe alleen serieuze, volledige, echte en op relevante en geverifieerde informatie gebaseerde inhoud en Advertenties te plaatsen. Als de Gebruiker niet in staat is om deze informatie te verifiëren, wordt hij verzocht geen Advertentie of inhoud te plaatsen. De Gebruiker kan ondersteuning krijgen van het Platform via het Contact-tabblad op zijn Gebruikersprofiel. Het Platform is echter niet verantwoordelijk voor de informatie die aan de Gebruiker wordt verstrekt in het kader van deze ondersteuning.

Advertenties of inhoud die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, fantasierijk zijn, betrekking hebben op illegale locaties, producten of diensten, zullen worden bestraft volgens deze Algemene Voorwaarden.

Het plaatsen van de Advertentie of inhoud op het Platform vormt op geen enkele wijze een erkenning van hun geldigheid door APPCORPORATION.

De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om elke foto, plattegrond, tekst, titel of enig ander document, multimedia, grafisch of geschreven materiaal, van welke aard en in welke vorm dan ook, dat hij op het Platform plaatst, al dan niet via de Advertentie, te gebruiken. De Gebruiker ontheft APPCORPORATION van alle aansprakelijkheid en vorderingen in dit verband.

APPCORPORATION kan de Advertentie of inhoud ook koppelen aan beelden, foto's, teksten en advertenties van haar keuze waarvoor zij verantwoordelijk is.

De inhoud en de Advertentie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding worden verwijderd, gebruikt, aangepast, gecommuniceerd of in licentie worden gegeven door APPCORPORATION, met name voor promotionele, reclame-, marketing-, platformfunctionaliteiten- en bewijsdoeleinden. De Gebruiker doet afstand van elk recht in dit verband.

ARTIKEL 7. - OFFERTE EN FYSIEKE ONTMOETING

De offerte is een document dat vrijwillig wordt uitgegeven door de Professional aan de Particulier of een andere Professional, ongeacht het communicatiekanaal.

Indien van toepassing kan de offerte worden verzonden via de beschikbare instant messaging op het Gebruikersprofiel.

De Professional garandeert APPCORPORATION en de Particulier of andere Professional dat hij/zij over alle benodigde vergunningen beschikt om een offerte op te stellen en de genoemde Werkzaamheden voor te stellen.

De inhoud, opmaak en kosten van de offerte, evenals de prijsberekening, vallen volledig onder de discretie van de Professional. APPCORPORATION wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud en vorm van de offerte.

De Gebruiker ontvangt en vergelijkt de ontvangen offertes en maakt een selectie uit een of meerdere daarvan.

Hij informeert de Professional over zijn intentie om elkaar te ontmoeten en organiseert, indien nodig, een of meerdere fysieke ontmoetingen met de Professional om het Contract af te sluiten. APPCORPORATION is niet verantwoordelijk voor de ontmoetingen of enig incident dat tijdens of naar aanleiding van deze ontmoetingen plaatsvindt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe aanwezig te zijn bij elke ontmoeting en ontheft APPCORPORATION van elke aansprakelijkheid in dit verband. De Professional kan de Gebruiker vragen zich te identificeren aan de hand van vereiste documenten om te bewijzen dat hij/zij overeenkomt met zijn/haar Gebruikersprofiel en ouder is dan 18 jaar. Indien de Particulier niet kan of weigert zich te identificeren, kan APPCORPORATION het account van de Gebruiker en zijn/haar Gebruikersprofiel verwijderen of de toegang tot het Platform opschorten. De Professional kan weigeren om verdere opdrachten voor de Gebruiker uit te voeren.

ARTIKEL 8. - CONTRACT EN WERKZAAMHEDEN

Wanneer Gebruikers het eens worden over de voorwaarden van de offerte, ondertekenen ze een Contract waarbij APPCORPORATION geen partij is.

Het Contract is een document dat vrij wordt opgesteld door de Gebruikers.

Gebruikers zijn verplicht om de clausules van het Contract te controleren en ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk worden nageleefd voordat ze hun handtekening plaatsen en voordat de Werkzaamheden worden uitgevoerd. APPCORPORATION wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid en geldigheid van de clausules van het Contract. Indien van toepassing zijn de specifieke voorwaarden van de Professional van toepassing.

De Professional garandeert APPCORPORATION en de Particulier en/of andere Professional:

Dat hij/zij voldoet aan de fiscale, sociale en sectorale wetgeving en up-to-date is met verplichte verzekeringen. Dat hij/zij werkzaamheden zal uitvoeren die voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij APPCORPORATION vrijwaart van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van het Contract en de Werkzaamheden.

De Gebruiker erkent dat het Contract alleen kan worden uitgevoerd als hij/zij op het moment van inschrijving en/of het plaatsen van de Offerte juiste en volledige informatie verstrekt. De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk eventuele onjuistheden in de verstrekte informatie aan APPCORPORATION en de andere Gebruiker te melden.

In geval van geschillen met betrekking tot de uitvoering van het Contract en de Werkzaamheden kan APPCORPORATION een bemiddelende rol spelen, maar zij is hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

ARTIKEL 9. - EVALUATIE

De Particulier kan de Professional beoordelen aan de hand van opmerkingen en beoordelingen van 1 tot 5 sterren.

De Particulier verbindt zich ertoe de Professional alleen op een authentieke manier te beoordelen, op basis van echte en verifieerbare elementen. APPCORPORATION is niet verplicht om enige controle of moderatie uit te voeren.

APPCORPORATION behoudt zich het recht voor om elke beoordeling te verwijderen die zij om welke reden dan ook niet in overeenstemming acht, zonder de Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 10. - DIENSTEN VOOR DE VERKOOP VAN MATERIALEN EN SIMULATIE VAN WERKZAAMHEDENKREDIETEN

Indien van toepassing, ontvangt de Gebruiker aanbiedingen voor producten en diensten van externe partners.

De Gebruiker kan bouw- en renovatiematerialen bekijken die te koop zijn bij externe partners, rechtstreeks op het Platform of via hyperlinks die verwijzen naar de website of het platform van de externe partner. Er kunnen promotiecodes of kortingen worden verstrekt. APPCORPORATION is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze codes en kortingen.

De Gebruiker kan ook simulaties maken voor bouwkredieten of hypothecaire leningen bij bankinstellingen, rechtstreeks op het Platform of via hyperlinks die verwijzen naar de website of het platform van de externe partner. De door de Gebruikers vrijwillig verstrekte gegevens zijn voor hun eigen risico.

Hoewel producten en diensten van derden rechtstreeks toegankelijk kunnen zijn op het Platform, is de verkoop van deze producten en diensten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de externe partners en is onderworpen aan andere algemene voorwaarden. De Gebruiker dient hiervan op de hoogte te zijn voordat hij/zij tot aanschaf overgaat. APPCORPORATION is in dit opzicht vrijgesteld van elke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11. - GEBRUIK VAN HET PLATFORM

De Gebruiker gebruikt het Platform op eigen risico en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

APPCORPORATION streeft ernaar om het Platform operationeel, toegankelijk, functioneel en veilig te houden. Dit kan echter niet absoluut worden gegarandeerd. Het Platform kan worden onderbroken, bijgewerkt of uitgeschakeld zonder dat APPCORPORATION de Gebruiker daarvan vooraf op de hoogte hoeft te stellen. APPCORPORATION aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderbrekingen, computerbugs of storingen in het Platform.

Wanneer de Gebruiker bestanden of gegevens laadt of downloadt op het Platform en/of op zijn Gebruikersprofiel, is APPCORPORATION niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deze uploads en downloads.

De Gebruiker dient te controleren of het apparaat, de tool, de browser en de software die hij/zij gebruikt compatibel zijn met het Platform. De Gebruiker wordt expliciet op de hoogte gesteld van het feit dat het Platform alleen werkt op Android-apparaten met versie 5.0 of hoger en toegang tot de Play Store, en op iOS-apparaten met versie 11.0 of hoger en toegang tot de Apple App Store.

ARTIKEL 12. - COMMERCIELE COMMUNICATIES

Voordat enige commerciële communicatie (nieuwsbrieven, informatie, promoties, advertenties, aanbiedingen (inclusief van Professionals), etc.) wordt ontvangen, wordt de Gebruiker gevraagd om het vakje aan te vinken waarin wordt bevestigd dat APPCORPORATION het recht heeft om commerciële communicatie naar hen te sturen.

Door dit vakje aan te vinken, stemt de Gebruiker ermee in om commerciële communicatie te ontvangen via e-mail, post, telefoon, mobiele telefoon en op hun Gebruikersprofiel.

De Gebruiker kan op elk moment afmelden voor commerciële communicatie door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 2, of door de afmeldingsprocedure ("opt-out") te volgen die bij elke communicatie wordt verstrekt.

Als u denkt dat u het slachtoffer bent van spam of kwaadwillende communicatie door derden of als gevolg van het gebruik van de Dienst, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan APPCORPORATION te melden.

ARTIKEL 13. - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Platform en alle elementen ervan (logo's, tekens, advertenties, inhoud, teksten, foto's, afbeeldingen, interface, graphics, gegevens, computerprogramma's en ander materiaal) worden beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkenrechten. Elke exploitatie, reproductie of openbaarmaking van deze elementen aan het publiek is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van APPCORPORATION. Elke hyperlink die rechtstreeks naar het Platform verwijst, moet voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van APPCORPORATION hebben. Indien er inhoud die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten wordt geconstateerd die op de Platform wordt gepubliceerd in strijd met de rechten van anderen, gelieve APPCORPORATION hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier of via de gegevens vermeld in artikel 2. Elke aanvraag moet bewijs bevatten van het beschermde materiaal, bewijs van het gebruik ervan, de naam van het slachtoffer, bewijs van eigendom van het slachtoffer (of diens vertegenwoordiger) over de inhoud, en een verklaring waarin wordt bevestigd dat de aanvraag serieus, echt en gegrond is. APPCORPORATION kan de verdachte Gebruiker van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten de mogelijkheid bieden om een rechtvaardiging te geven. APPCORPORATION kan inhoud of een advertentie verwijderen en een Gebruiker of IP-adres opschorten of blokkeren zonder aansprakelijk te zijn.

ARTIKEL 14. - PERSOONSGEGEVENS

Het respecteren van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker is van groot belang voor APPCORPORATION.

Bij inschrijving op het Platform wordt de Gebruiker gevraagd om het vakje aan te vinken waarin wordt verklaard dat hij/zij akkoord gaat met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid van het Platform, inclusief het gebruik van cookies. Dit Privacybeleid is beschikbaar in het desbetreffende tabblad van het Platform en maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 15. - AANSPRAKELIJKHEID

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle verplichtingen die aan APPCORPORATION worden opgelegd krachtens deze Algemene Voorwaarden inspanningsverplichtingen zijn.

APPCORPORATION is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het Platform, zelfs in geval van grove nalatigheid binnen de wettelijke grenzen.

Indien de aansprakelijkheid van APPCORPORATION zou worden vastgesteld, is deze beperkt tot de bedragen die APPCORPORATION aan de Gebruiker in rekening heeft gebracht of, indien van toepassing, tot een maximum van €50, tenzij de wet anders bepaalt.

APPCORPORATION garandeert op geen enkele wijze dat de Advertentie succesvol zal zijn of zal leiden tot een Contract, Werkzaamheden of winst. APPCORPORATION garandeert noch de inhoud van de offerte, noch de inhoud van het Contract, noch de geldigheid van aanbiedingen van producten en diensten door derden.

APPCORPORATION zorgt ervoor dat de informatie die via het Platform wordt verzonden, geverifieerd en up-to-date is. Deze verplichting is echter niet absoluut. In sommige gevallen kunnen bepaalde informatie onnauwkeurig of onjuist zijn. APPCORPORATION is niet verplicht om systematische controles uit te voeren en ontheft zich van elke aansprakelijkheid, met name in geval van fouten, omissies of verspreiding van valse informatie die toevallig is, onafhankelijk van haar wil is of te wijten is aan derden, met name de Gebruiker.

Indien de Gebruiker vaststelt dat bepaalde informatie in strijd is met de wet, de goede zeden of de rechten van anderen, wordt hij verzocht APPCORPORATION hiervan direct op de hoogte te stellen.

De tarieven, afbeeldingen, schema's, plannen, tekeningen, foto's en andere documenten die op het Platform worden aangeboden, zijn niet bindend en kunnen geen aansprakelijkheid van APPCORPORATION met zich meebrengen.

APPCORPORATION behoudt zich het recht voor om alle door de Gebruiker verstrekte informatie te wijzigen of te verwijderen zonder de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Tenzij de wet anders bepaalt, is het Platform niet verplicht om de vertrouwelijkheid van de inhoud en informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt te bewaren of te waarborgen (behalve persoonlijke gegevens die onderhevig zijn aan het Privacybeleid).

ARTIKEL 16. - RELATIE MET DERDEN

Het verwijzen naar links of websites van derden vanaf of op het Platform betekent geenszins dat APPCORPORATION een economische band heeft met deze derden. APPCORPORATION wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke links door de Gebruiker.

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat de gegevens met betrekking tot de Service worden gehost op het DigitalOcean-platform (https://www.mongodb.com/cloud-terms-and-conditions).

De algemene voorwaarden van derden, met name die van de hostingprovider, zijn te allen tijde van toepassing. De Gebruiker dient hiervan kennis te nemen voordat hij het Platform gebruikt.

ARTIKEL 17. - VERZEKERINGEN

APPCORPORATION heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: AG Insurance.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van APPCORPORATION voor schade aan derden en klanten van APPCORPORATION als gevolg van aansprakelijkheidsgebeurtenissen zoals:

- Een fout, nalatigheid of verzuim tijdens de uitoefening van het beroep. - Verlies, verdwijning of beschadiging van documenten.

ARTIKEL 18. - DUUR, SANCTIE EN BEËINDIGING

De Gebruiker en APPCORPORATION zijn gebonden aan deze Algemene Voorwaarden zolang de Gebruiker geregistreerd blijft op het Platform via zijn Gebruikersprofiel.

Zodra de Gebruiker het Contract heeft ondertekend, blijft hij gebonden aan de voorwaarden ervan. De Gebruiker kan de Werkzaamheden niet annuleren of het Contract beëindigen, tenzij volgens de voorwaarden van het Contract.

APPCORPORATION kan passende sancties en herstelmaatregelen nemen, waaronder het verwijderen of schorsen van de Gebruiker van het Platform, het blokkeren van zijn IP-adres, of zonder voorafgaande waarschuwing of motivering, wanneer:

- De Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
- De verstrekte informatie door de Gebruiker vals of onnauwkeurig is, of er twijfel bestaat over de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van deze informatie.
- De Gebruiker valse, speculatieve of frauduleuze advertenties plaatst.
- APPCORPORATION dit passend acht.

APPCORPORATION behoudt zich ook het recht voor om de Gebruiker te melden bij bevoegde autoriteiten, gerechtelijke stappen te ondernemen, en deze Algemene Voorwaarden te beëindigen ten nadele van de Gebruiker, met name in geval van fraude, bedrog, ernstige nalatigheid of speculatie.

Het gebruik van deze maatregelen kan niet leiden tot aansprakelijkheid van APPCORPORATION.

ARTIKEL 19. - GESCHILLEN

Claims met betrekking tot de offerte, de Werkzaamheden of het Contract moeten rechtstreeks worden ingediend bij de Professional. In dit verband kan APPCORPORATION optreden als bemiddelaar, maar zij is hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Claims van de Gebruiker met betrekking tot de Service moeten worden ingediend bij APPCORPORATION via het Contact-tabblad op het Gebruikersprofiel of via de identificatiegegevens zoals vermeld in artikel 2. Claims moeten het probleem duidelijk en nauwkeurig beschrijven en binnen een redelijke termijn na de constatering van het probleem worden ingediend. Zodra de claim is ontvangen, zal APPCORPORATION zo snel mogelijk reageren en een rapport opstellen, maar zij is niet verplicht tot een resultaatsverplichting.

ARTIKEL 20. - SLOTBEPALINGEN

De nietigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid, geheel of gedeeltelijk, of het afzien van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van andere bepalingen. In een dergelijk geval zal de nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling worden vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig effect.

Tenzij voorafgaande toestemming van APPCORPORATION zijn de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet overdraagbaar of overdraagbaar.

APPCORPORATION informeert de Klant over het bestaan van buitengerechtelijke geschillenprocedures, met name die welke door de Europese Commissie zijn opgezet voor de beslechting van consumentengeschillen: https://ec.europa.eu/odr. Deze informatie houdt geen verplichting in voor APPCORPORATION om een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure te gebruiken.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Platform zal worden opgelost door middel van een minnelijke schikking. Bij mislukking van de pogingen tot minnelijke schikking zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Deze verkoopvoorwaarden vallen onder het Belgische recht.

ARTIKEL 21. - BETALINGEN

Betalingen die binnen de mobiele applicatie worden gedaan, worden volledig beheerd en beveiligd door de externe dienst Stripe. Als gevolg hiervan worden alle voorwaarden, beleidslijnen en veiligheidsnormen die door Stripe zijn vastgesteld, strikt gehandhaafd binnen het kader van transacties die worden uitgevoerd op de Batixi-applicatie.

In het geval van problemen tijdens transacties behoudt Batixi zich het recht voor om relevante facturen of ontvangstbewijzen uit te geven of opnieuw uit te geven. Deze maatregel heeft tot doel de transparantie en nauwkeurigheid van informatie met betrekking tot transacties die binnen de applicatie worden uitgevoerd, te waarborgen.

Voor legitieme redenen zoals transactieverificatie of geschillenbeslechting behoudt Batixi zich het recht voor om de facturen en ontvangstbewijzen te raadplegen die verband houden met transacties die op de applicatie zijn uitgevoerd.

De terugbetalingsprocedure wordt uitsluitend in gang gezet door de klant door middel van een schriftelijk verzoek dat uiterlijk 30 dagen na de datum van de eerste factuur voor het abonnement in kwestie naar het volgende e-mailadres wordt gestuurd: contact@batixi.com. Elk verzoek tot terugbetaling moet via dit specifieke kanaal worden ingediend en wordt verwerkt in overeenstemming met het geldende beleid.

Bij annulering van een door de klant afgesloten abonnement wordt er geen automatische terugbetaling gedaan. De klant heeft echter de mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen door een e-mail te sturen naar het opgegeven adres. De verwerking van elk verzoek zal per geval worden beoordeeld, in overeenstemming met de geldende terugbetalingsvoorwaarden.